Mục tiêu của dự án là xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F, là Cảng hàng không quốc tế quan trọng...